Cihlu k cihle: Brno podpoří dotací vznik chráněného bydlení

Nezisková organizace Domov pro mne, z. s. připravuje rekonstrukci domu v brněnských Černovicích. Vznikne v něm chráněné bydlení. Radní dnes na svém jednání doporučili zastupitelům schválit dotaci na jeho vznik ve výši 5 500 000 korun.


Dům na Štolcově 52 v Černovicích získala nezisková organizace v roce 2018 s cílem vybudovat tam chráněné bydlení pro pět osob s těžkým tělesným postižením se zajištěním péče 24/7. Nezisková organizace získala na projekt Cihlu k cihle dotaci od Evropské unie. Náklady na stavbu v poslední době kvůli zvyšování cen stavebních materiálů a inflaci neúměrně vzrostly. Podíl spolufinancování pro Domov pro mne se zvedl z 800 000 korun na 7 760 000 korun. „Tento nárůst však není pro projekt udržitelný, aby se mohl dům doopravit a byl připraven na své obyvatele, poskytne město Brno dotaci v hodnotě 5 500 000 korun. Ta umožní vznik domova pro lidi s těžkým tělesným postižením, který bude plně bezbariérový a klientům dovolí vést samostatný, proaktivní život a mít vlastní domácnost. Dům by se svým novým obyvatelům měl otevřít na začátku roku 2024,“ popsala primátorka Markéta Vaňková. 

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace, která umožňuje lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Od roku 2004 pomáhá dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti je jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence v Brně (28 úvazků pracovníků v přímé péči pro cca 134 klientů). Dále provozují sociální službu chráněné bydlení určenou osobám s těžkým tělesným postižením. Realizují také zážitkové pobyty pro děti a dospělé s postižením a příměstské tábory pro děti a mládež. Nově pořádají zájmové kroužky pro děti a mladé lidi do 26 let. Dlouhodobým cílem organizace je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít aktivně ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel


NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Clarinet Factory

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini