Informační strategie města Brna prochází každoroční aktualizací

Informační strategie města Brna prochází každoroční aktualizací. Její znění na období 2022–2026 dnes projednala Rada města Brna a doporučila ho ke schválení zastupitelům.


„Budeme pokračovat v digitalizaci veřejných služeb poskytovaných městem Brnem a zlepšování komfortu pro jejich uživatele. To se týká webu Brna, městského portálu občana nebo městských aplikací. Městská data chceme maximálně zpřístupnit laické i odborné veřejnosti,“ připomněl nejviditelnější aspekt informační strategie uvolněný zastupitel pro oblast IT Ondřej Kotas a dodal: „Důraz také klademe na kybernetickou bezpečnost a na poskytování řešení, která vzniknou na úrovni města Brna, městských částí, organizací a společností.“

Dokument vytvořila pracovní skupina jmenovaná Radou města Brna, složená ze zástupců vedení města, pracovníků magistrátu a městské společnosti Technické sítě Brno, která úzce spolupracuje s Odborem městské informatiky MMB. Po schválení zastupitelstvem bude přístupný na webových stránkách města (www.brno.cz/w/odbor-mestske-informatiky), kde je stávající informační strategie k dispozici. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO Studio

Hlavní zprávy

 

Velikáni filmové hudby