Rekonstrukce centra pro bezdomovce za 300 milionů

Diecézní charita Brno chystá na podzim renovaci svého centra pro bezdomovce za 130 milionů korun. Během oprav se centrum dočasně přesune do bývalého domova pro seniory sv. Ludmily v Židenicích, což vyvolává obavy místních obyvatel i městské části.


Diecézní charita Brno má ambiciózní plány pro své centrum pro bezdomovce situované na Bratislavské ulici. Tato organizace naplánovala na podzim velkou renovaci centra, která si vyžádá investici ve výši 130 milionů korun. Cílem charitativní organizace je upravit interiér tak, aby byl přístupný pro lidi s omezenou mobilitou, rovněž bude změněna dispozice místností.

Pro umožnění plánovaných oprav se Diecézní charita Brno rozhodla dočasně přesunout centrum pro bezdomovce do bývalého domova pro seniory sv. Ludmily v Táborské ulici v Židenicích. Tento plán však vyvolal mezi místními obyvateli i vedením městské části obavy. Hlavními obavami jsou obavy z nárůstu kriminality a zvýšení množství odpadů v okolí.

Diecézní charita Brno se však snaží obavy obyvatel uklidnit a zavázala se k tomu, že provoz centra bude řízen tak, aby bylo omezeno jakékoliv rušení místních obyvatel. Součástí plánu je i navýšení počtu terénních pracovníků, kteří budou 'před domem, vedle domu', jak uvedla místostarostka městské části Lucie Grůzová (za KDU-ČSL).

Přemesunutí centra do Židenic je považováno za dočasné a Veronika Imrichová z Diecézní charity Brno ujistila, že se jedná o maximální časový horizont dvou let. Na druhé straně, místostarostka Grůzová vyjádřila obavy, zda bude tato dočasnost skutečně zachována.

Přesná podoba centra a jeho provozu bude stále projednávána s místními obyvateli a radnicí. Grůzová se vyjádřila ve smyslu, že má pevnou víru, že tato jednání povedou k dohodě a k minimalizaci rizik. Jakmile bude rekonstrukce v Bratislavské ulici dokončena, štěstí se přesune zpět a budova v Židenicích bude rovněž zmodernizována pro potřeby seniorů a samoživitelů, kteří se nachází v těžké finanční situaci.

Kromě plánované rekonstrukce, město Brno pokračuje ve svých projektech zaměřených na zlepšení bydlení pro lidi bez domova. Městský magistrát se snaží intenzivně komunikovat se strážníky, aby měli co nejlepší přehled o problémových lokalitách. K dalším plánovaným krokům patří projednání návrhu zákona o podpoře v bydlení pro sociálně slabší domácnosti, které mají problémy se zajištěním bydlení.

Diecézní charita Brno má za sebou už řadu let práce a úsilí v oblasti pomoci lidem, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích. I přesto, že jejich aktuální plány vyvolávají ve veřejnosti diskusi, tato organizace neustále hledá způsoby, jak poskytovat co nejlepší podporu a pomoc potřebným.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Kotlíkové dotace

Hlavní zprávy