Sága rodu Marxů - oživení Marxovy ideje v Brně

Inscenace "Sága rodu Marxů" v brněnském Divadle Husa na provázku oživuje postavu Karla Marxe a klade otázky ohledně spravedlnosti a rovnosti. Režisér Jan Mikulášek spolu s hercem Daliborem Bušem zkoumá ambivalence spjaté s Marxem a otázku, zda je stále možné snít o lepším světě.


Brněnské Divadlo Husa na provázku oživilo na svém jevišti jednoho z nejvíce diskutovaných a vlivných myslitelů moderní doby, Karla Marxe. V nové inscenaci Sága rodu Marxů, která vychází ze stejnojmenného románu španělského autora Juana Goytisola, přináší režisér Jan Mikulášek nejen historický pohled na tohoto filozofa, ale zároveň klade aktuální otázky ohledně spravedlnosti a rovnosti ve společnosti.

Názorová rozdílnost týkající se Marxe přetrvává i více než století po jeho smrti. „Když slyšíme jméno Marx, jedni v něm vidí symbol boje za práva dělníků, zatímco druzí ho vnímají jako synonymum totalitních režimů,“ vysvětluje dramaturg a spoluautor představení Martin Sládeček.

Inscenace využívá různých momentů z Marxova života, včetně kontroverzního odhalení jeho sochy v rodném městě Trevíru, které proběhlo v roce 2018 za podpory Číny. Tímto způsobem chce divadlo upozornit na ambivalence a kontrasty spjaté s tímto teoretikem dělnického hnutí.

Představitel Karla Marxe, Dalibor Buš, vnímá návrat k Marxovi jako relevantní: „Ačkoli v Evropě a Česku žijeme relativně dobře, světové bohatství je v rukou hrstky lidí. Marxova myšlenka tedy stále rezonuje.“

Německý filozof se snažil o lepší a spravedlivější svět, avšak jeho teorie nezřídka vedly k tragickým následkům. V jeho jménu byly vybudovány totalitní režimy dvacátého století, pod jejichž vlivem mnoho lidí trpělo. „Je fascinující, jak obrovský dopad může mít teoretické uvažování jedné osoby na životy celých národů,“ zamýšlí se režisér inscenace Jan Mikulášek.

Divadlo však nesoudí Karla Marxe přímo. Základní otázkou představení zůstává, zda je po tolika tragických zkušenostech stále ještě možné snít o lepší a spravedlivější společnosti, nebo zda bychom měli být opatrní vůči idealistickým myšlenkám. „Je zde také otázka, jestli člověk může domyslet následky všech svých činů, a odpověď je, že pravděpodobně nemůže,“ dodává Buš.

Tvůrci představení se zajímali i o názory veřejnosti. Přímo v ulicích Brna se ptali lidí, co pro ně znamená Karl Marx. Některé z těchto odpovědí zazní přímo v inscenaci.

Divadlo Husa na provázku začíná vyprávět svou Ságu rodu Marxů premiérou 17. května.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Kotlíkové dotace

Hlavní zprávy