404 mil. Kč na nové školky a školní prostory v Brně

Brno hodlá investovat více než 400 milionů korun na výstavbu a rekonstrukce mateřských škol a dalších školních zařízení. Projekt zahrnuje zvýšení kapacity školek, zlepšení jejich kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání.


Investice se týkají výstavby MŠ Šámalova, výstavby budovy mateřské školy, školní družiny a úpravy přilehlého školního hřiště v areálu ZŠ Přemyslovo náměstí, novostavby mateřské školy při ulici Tomáše Krumla, přístavby logopedické třídy MŠ Hatě a projektu ZŠ a MŠ Jana Broskvy.

„Celková investice ve výši 404 887 731,35 korun zajistí dětem lepší podmínky ve školních zařízeních, vyšší komfort a zejména pak dostupnost předškolního vzdělávání. Největší momentálně plánovanou investicí bude výstavba mateřské školy v Židenicích, kde je dlouhodobý problém s přijímáním spádových dětí do předškolních zařízení,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výstavba MŠ Šámalova: Realizací moderní a bezbariérové mateřské školy dojde k navýšení kapacity o 75 míst. Na ploše 670 m2 vzniknou tři oddělení včetně zázemí a skladu pomůcek, dále víceúčelová místnost, dvě kanceláře pro pedagogy a ředitelna. Samotné práce by měly proběhnout v letech 2025–2026.

Předpokládané celkové náklady: 154 639 031,- Kč vč. DPH. Dotace je odhadována na 40 499 910,- Kč.

Výstavba budovy mateřské školy, školní družiny a úpravy přilehlého školního hřiště v areálu ZŠ Přemyslovo náměstí 1: Výstavbou předškolního zařízení pro 100 dětí se zlepší i atraktivita bydlení v městské části Slatina. Moderní interiérové vybavení mateřské školy pak přispěje ke zkvalitnění výuky a usnadní práci pedagogickému i pomocnému personálu mateřské školy. Realizace by měla probíhat v letech 2025–2026.

Předpokládané celkové náklady: 126 000 000,- Kč vč. DPH. Dotace je odhadována na 40 500 000,- Kč.

Výstavba MŠ Holásky – novostavba při ulici Tomáše Krumla: Městská část Tuřany a její místní část Holásky jsou již několik let velice se rozvíjející lokalitou s rostoucí výstavbou osobního bydlení. „V současné době je v této městské části pouze jedna mateřská škola pro dvacet dva dětí, což zdaleka nepokrývá potřeby městské části,“ řekla radní pro oblast školství Irena Matonohová a pokračovala: „Díky výstavbě nové bezbariérové školky se kapacita navýší o dalších 48 míst a zároveň se zvýší i kvalita předškolního vzdělávání, neboť novostavba vznikne na základě moderních trendů. Samozřejmě nebude chybět ani zahrada s herními prvky.“ Realizace se předpokládá v letech 2024–2026.

Předpokládané celkové náklady: 64 348 525,75 Kč vč. DPH. Dotace je odhadována na 25 875 000,- Kč.

Nástavba budovy I. stupně na ZŠ a MŠ Jana Broskvy: Vznikne šest oddělení školní družiny, včetně zázemí pro účastníky zájmového vzdělávání, vychovatele, případně asistenty pedagoga a v neposlední řadě také výtah přes všechna podlaží. „V tomto případě rekonstrukce už probíhá. Nutno ale podotknout, že se protáhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, a hlavně bylo nutné provést dodatečné práce, bez nichž nebylo možné pokračovat v realizaci. Především se jedná o velmi špatný stav dřevěných prvků stropních konstrukcí, proto jsme nuceni posunout i termín ukončení realizace celého projektu z 31. října 2024 na 31. března 2025,“ vysvětlil první náměstek primátorky René Černý.

Předpokládané celkové náklady: 40 694 373,60 Kč vč. DPH. Dotace je odhadována na 32 555 498,88 Kč.

Přístavba logopedické třídy MŠ Hatě, Brno-Ivanovice: Přistaví se část budovy, ve které bude při Mateřské škole Brno, Hatě 19 umístěna speciálněpedagogická třída pro 20 dětí s narušenou komunikační schopností. Dojde tak ke zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, logopedické péče pro děti v předškolním věku v Ivanovicích a jim přilehlých brněnských městských částech. Výstavba by měla proběhnout v roce 2025.

Předpokládané celkové náklady: 19 205 801,- Kč vč. DPH. Dotace je odhadována na 15 300 000,- Kč.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vila Tugendhat

Hlavní zprávy