Přestavbu brněnského železničního uzlu zajistí stát ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městem Brnem

Ministerstvo dopravy spolu se Správou železnic a Státním fondem dopravní infrastruktury uzavřely s Jihomoravským krajem a městem Brnem memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci přestavby celého brněnského železničního uzlu. Projekt zahrnující také přesun hlavního nádraží v Brně, vznik nového přestupního terminálu v Černovicích a modernizaci tratí na území Brna má stát až 50 miliard korun. Stavební práce by mohly začít v roce 2028 a budou trvat 6 let.


„Je zpracována a Ministerstvem dopravy schválena studie proveditelnosti s výběrem varianty. Kraj i město se vyslovily pro polohu umístění nového hlavního nádraží ve variantě ‚Řeka‘. Máme pravomocné územní rozhodnutí a Správa železnic nyní pokračuje v přípravě přesunu nádraží,“ shrnuje aktuální stav příprav ministr dopravy Martin Kupka.

Podepsané memorandum deklaruje spolupráci Ministerstva dopravy, Správy železnic, Státního fondu dopravní infrastruktury, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna při přípravě a realizaci modernizace železničního uzlu v Brně a souvisejících staveb.

„Na nové nádraží čekáme až příliš dlouho. Jsem rád, že v přípravě celého projektu došlo k posunu a vypadá to, že se skutečně za pár let začne stavět,“ doplňuje hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Ve spolupráci s městem Brnem byla vyhlášena a úspěšně dokončena mezinárodní architektonická soutěž na podobu nového brněnského nádraží. „Díky vítěznému návrhu nizozemského týmu architektů Benthem Crouwel Architects a West 8 víme, jak bude nové hlavní nádraží vypadat. Zároveň už architekti společně s dalšími odborníky začali pracovat na podrobné studii řešení celého území hlavního nádraží a jeho blízkého okolí,“ uvádí primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Správa železnic intenzivně pracuje na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí (VRT). Je zpracována studie proveditelnosti na VRT Praha–Brno–Břeclav/Ostrava, což znamená, že plánovanou modernizaci železničního uzlu v Brně můžeme dobře koordinovat i s budoucími záměry v oblasti VRT. Realizují se i související stavby s těsnou vazbou na brněnskou aglomeraci, například elektrizace trati do Zastávky u Brna,“ říká náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Všichni signatáři memoranda jsou připraveni se společně podílet na územněplánovací přípravě, architektonických řešeních dopravních terminálů, prověření záměru severojižního kolejového diametru a na přípravě projektové dokumentace, majetkoprávního vypořádání a spolufinancování z úrovně investorů.

„V rámci rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2023 jsou zajištěny finanční prostředky v dostatečném objemu pro plynulou přípravu přestavby brněnského železničního uzlu. Věřím, že i v dalších letech bude v našem rozpočtu dostatek finančních prostředků na přípravu a realizaci tohoto projektu,“ informuje ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.

Nové brněnské nádraží je jen jednou ze souboru staveb, které řeší kompletní modernizaci železniční infrastruktury na území města Brna. Po zpracování záměru projektu a jeho schválení Ministerstvem dopravy v závěru letošního roku se přistoupí ke zpracování dalších stupňů dokumentace, pro něž bude závazným podkladem právě architektonická studie zpracovaná vítězným týmem.

Přestavba celého brněnského uzlu jako celku bude zahájena v roce 2028, přičemž jedním z prvních milníků je schválení záměru projektu. Pokud bude vše probíhat podle současných předpokladů, nové hlavní nádraží začne fungovat v celém rozsahu v roce 2034.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Kotlíkové dotace

Hlavní zprávy