Online Před 5 měsíci

Osvěžení pro oko i tělo. Dominikánské náměstí se dočkalo svého vodního prvku

Necelé dva roky uplynuly od chvíle, kdy se Brnem rozletěly vizualizace s kužely před Novou radnicí. Výtvarný návrh vodního prvku z pera Tomáše Pavlackého a Michaela Gabriela nenechal nikoho chladným. Jeho příznivci i odpůrci se na něj ode dneška mohou podívat ve skutečnosti.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Brno má nový sběrný dvůr. Větší než všechny ostatní

Během první poloviny tohoto roku vyrostl v brněnských Židenicích na Jedovnické ulici velkokapacitní sběrný dvůr, který se rázem řadí k největším a nejlépe vybaveným v rámci republiky. Provoz otevřel začátkem srpna. Kromě občanů mohou do něho ukládat odpad také firmy a živnostníci. K dispozici jim je moderní manipulační technika a proškolená obsluha.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Hledá se projektant dalších etap protipovodňových opatření

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Rada města Brna schválila zavedení nového modelu nákupu a dodávek energií

Rada města Brna schválila zavedení nového modelu nákupu a dodávek elektřiny a zemního plynu. Vše bude zajištěno prostřednictvím nově zřízeného městského obchodníka s energiemi pro pokrytí potřeb statutárního města Brna, městských částí, příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Brnem, případně městskými částmi a městských obchodních společností, a to od roku 2025. Nová společnost vznikne jako dceřiná společnost městské společnosti Teplárny Brno, a. s., a ponese obchodní název Energ

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Stará hasička v Komíně se zvelebí, vzniknou zde dva nové sály

Brněnští radní dnes vybrali společnost, která dá novou podobu kulturnímu centru Stará hasička v Komíně. Zrekonstruuje ji MANAG, a. s., za bezmála 45 milionů korun bez DPH. Uvnitř se počítá se dvěma společenskými sály nebo klubovnami. Změní se i prostor před budovou.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Město vysadí novou zeleň v blízkosti Čertovy rokle

Součástí stavebního povolení stavby Velkého městského okruhu Tomkovo náměstí, Rokytova byla i podmínka výsadby zeleně v oblasti Čertovy rokle na Lesné. Tu nyní město splní. Radní dnes odsouhlasili smlouvu s Veřejnou zelení města Brna, podle které zde vysadí desítky jehličnatých i listnatých stromů a také keře. Příspěvková organizace města se bude o rostliny starat další tři roky po výsadbě.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Kde sázet stromy a jak o ně pečovat? To ukáže chystaný standard uličních stromořadí

Fungující město není jen nahodilý shluk ulic, ale systém, kde zástavba vzniká podle plánu, řeší se dopravní propojení jeho částí a vybavení vším, co lidé k životu potřebují. Podobně to platí o sídelní zeleni, ani tady by neměl vládnout chaos.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Milostivé léto 3: V Brně se připravuje odpuštění dluhů za poplatek za odpad

Dluhy na daních. To je tentokrát hlavním obsahem celonárodní akce Milostivé léto, při kterém se lidé mohou zbavit dluhů a hlavně narůstajících penále a exekucí. Zda do kampaně zahrne i místní poplatky, například za odpad, se rozhoduje každá obec samostatně. Brněnští radní se dnes vyslovili pro, poslední slovo budou mít zastupitelé na svém zasedání na začátku září.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Verdikt statika je neúprosný: Našly se další závady, provoz Divadla Bolka Polívky a Univerzitního kina Scala musí být ukončen

Kromě již dříve zjištěných závad na konstrukci zastřešení objektu na Jakubském a Moravském náměstí se při právě probíhajícím stavebně-technickém průzkumu objevily další závažné poruchy, a to na nosných sloupech v úrovni stropu nad Univerzitním kinem Scala. V tuto chvíli je tedy jasné, že ani jeden sál nebude možné nadále využívat. Vyplývá to z vyjádření statika, které dnes obdrželi zástupci vedení města.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Další žadatelé získají dotaci na využití srážkové vody. Nové žádosti je možné podávat až do konce října

Dotační program Podpora využití srážkové vody byl poprvé vyhlášen v květnu roku 2019. Doposud v něm bylo vyhověno 117 žadatelům, kterým bylo vyplaceno 1 699 000 korun.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Město a Akademie věd ČR uzavřou memorandum, zaměří se na výzkum i popularizaci

Brno podepíše s Akademií věd ČR memorandum, které prohloubí spolupráci ve výzkumu i při popularizaci vědy. Sdílení poznatků zároveň pomůže rozvoji města. Návrh schválili radní na svém zasedání.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Brno schválilo dvoumilionovou dotaci pro mistrovství republiky v e-sportu

Brněnští radní dnes rozhodli, že město přispěje dvěma miliony korun na Mistrovství ČR v mobilních a počítačových hrách 2023. Zbývá pouze, aby dotaci ještě schválilo zastupitelstvo. Turnaj, který Brno každoročně hostí, se uskuteční ve druhé půlce listopadu na výstavišti v pavilonu P.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Dáme na vás: Nový ročník participativního rozpočtu bude jednodušší

Participativní rozpočet byl v Brně spuštěn v roce 2017. Za dobu jeho existence do něj byly přihlášeny stovky nápadů a desítky z nich se již realizovaly. V letošním roce nás čeká finálové hlasování v listopadu. V příštím roce se však chystá zjednodušení procesu. Rozhodli o tom brněnští radní.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Zveřejňování otevřených dat městských společností má svá pravidla

Od roku 2018 poskytuje město Brno otevřená data pomocí portálu data.brno.cz. Návštěvníci zde najdou údaje a zajímavosti z mnoha oblastí, užitečné aplikace nebo komplexní analýzy. Na zmíněných stránkách město publikuje i data městských společností, nyní však bude mít zveřejňování svá pravidla.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ

Přípravy podjezdů pro cyklisty i pěší pod Veslařskou a Pisáreckou jsou v plném proudu

Nejoblíbenější cyklistické trasy podél řek jsou často křižovány komunikacemi se značným provozem. Aby se zvýšil komfort cyklistů, připravili zástupci Odboru dopravy Magistrátu města Brna analýzu všech křížení. Díky ní je možné vytipovat místa vhodná pro podjezdy. Loni vznikl podjezd na Hladíkově, připravuje se na Křenové a vedení města nyní zadá další zpracování podjezdů vzešlých z připravených studií.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONBRNO.CZ